Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Caldaria.net met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Caldaria.net verstrekt door middel van deze website alleen informatie over de diensten die door Caldaria.net worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Caldaria.net streeft ernaar een goed werkende webshop aan te bieden, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Caldaria.net vindt het erg belangrijk dat er juiste informatie wordt verstrekt op deze website, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Caldaria.net opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Caldaria.net alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Caldaria.net niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Caldaria.net worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Caldaria.net uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de Caldaria.net worden onderhouden wordt afgewezen.

Vragen, tips en opmerkingen horen wij graag. Neem daarvoor contact met ons op.

Disclaimer